Bestel tickets

Sleepover

Is het jouw droom om een keer tot laat in de avond te jumpen en te slapen in een trampolinehal? Dan moet je bij de sleepover van Jumping Jack zijn! In de meivakantie kun je op dinsdag 30 april en donderdag 2 mei bij ons logeren. Boek je tickets nu online.

Nooit meer naar huis

Geintje: je gaat natuurlijk wel weer naar huis. Maar pas de volgende dag om 09.30 uur word je opgehaald. Tot die tijd gaan we jumpen, films kijken en chillen in de jumphal. Neem je eigen luchtbed en dekbed of slaapzak mee, zodat je het beste plekje in de jumphal kunt kiezen om te slapen. Zorg dat je thuis goed hebt avond gegeten en wordt gebracht met een volle maag. Wij zorgen voor drinken, een late night snack en ontbijt de volgende dag!

 

Meer informatie

Data • meivakantie: dinsdag 30 april en donderdag 2 mei
Tijd • 19.30 - 09.30 uur
Leeftijd • 8 - 14 jaar
Kosten •
 75 euro per kind (55 euro voor Club Pellikaan family members) 
Inschrijven • klik hier