Bestel tickets

10-rittenkaart

Voordelig vrij jumpen en lessen volgen!

Een 10-rittenkaart koop je voor €110 bij de receptie. Deze rittenkaart kun je gebruiken voor zowel het vrij jumpen als freerunles én Jump Tricks (expert) les. 


Voorwaarden 10-rittenkaart

1. Overeenkomst en Betaling

1.1  De overeenkomst bij een 10-rittenkaart voor vrijspringen en lessen komt tot stand nadat de kaarthouder in persoon akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de 10-rittenkaart heeft afgerekend bij de receptie. Met de betaling van de 10-rittenkaart gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

2. Eigen Risico en Aansprakelijkheid

2.1 Gebruik van de Jumping Jack hal tijdens alle activiteiten zijn geheel voor eigen risico van de klant of ouder/verzorger van de (minderjarige) klant. 2.2 Elke klant is verplicht alle relevante lichamelijke klachten, psychische -en gedragsstoornissen te vermelden aan de trainers/toezichthouders, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens het springen. 2.3 Elke klant is verplicht relevant medicijngebruik te vermelden aan de trainers en toezichthouders.

3. Geldigheid

3.1 Voor de 10-rittenkaart geldt een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. 3.2 Voor openstaande ritten wordt na het verlopen van de geldigheidsduur geen restitutie van lesgelden of andere compensatie gegeven. 3.3 Tijdige annulering van een les of reservering door de klant heeft, ongeacht de reden, geen invloed op de geldigheidsduur van de 10-rittenkaart tenzij er een langdurige blessure/ ziekte speelt die schriftelijk wordt bevestigd (medisch attest) door een arts.

4. Gebruik

4.1 De 10-rittenkaart staat op naam van de kaarthouder in het systeem en mag alleen door de kaarthouder worden gebruikt. 4.2 De 10-rittenkaart kan alleen worden gebruikt voor het vrijspringen, freerunles en Jump Tricks (expert) les. 4.3 De ritten van de 10-rittenkaart zijn exclusief gripsokken. 4.4 Aan de lessen kan uitsluitend worden deelgenomen indien daarvoor tenminste 1 uur voor aanvang van de les is gereserveerd bij de receptie. 4.5 Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen en kan de 10-rittenkaart gebruikt worden voor vrijspringen.

5. Annuleringen

5.1 Annuleringen dienen tenminste 4 uur voor aanvang van de les te worden gedaan. 5.2 Mocht een trainer door omstandigheden verhinderd zijn voor een of meerdere trainingen dan probeert Jumping Jack altijd voor vervanging te zorgen.

6. Wijzigingen

6.1 Jumping Jack behoudt zich het recht voor het trainingsschema en de openingstijden te allen tijde te mogen wijzigen. 6.2 Jumping Jack behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 6.3 Jumping jack behoudt zich het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren. 6.4 De geldende algemene voorwaarden worden bij de eerste 10-rittenkaart meegegeven en is altijd beschikbaar op de website van Jumping Jack voor inzage.

7. Toepasselijkheid en geschillen

7.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 10-rittenkaarten geldig bij Jumping Jack te Almere. 7.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de manager van Jumping Jack. 7.3 In alle onvoorziene gevallen beslist de Jumping Jack manager.